Der er fortsat ingen beskrivelser af de enkelte medvirkende, men alle personer er nu oprettet med et link til den eller de udgivelser hvorpå de medvirker.
Der er 97 poster i Medvirkende-oversigten, hvoraf enkelte indeholder mere end een person (Københavns Symfoniorkester m.fl.).