Der er 373 numre i Nummerkataloget, hvoraf nogle har været udgivet i flere varianter (fx SYD FOR KØGE).