TAK TIL

Michael Rudolph (EMI-Medley), Carsten Eklund, Steen Rasmussen, Bjarke B. Johansen & Jens Nielsen
Der alle har hjulpet med oplysninger og/eller billeder af forskellige udgivelser, endnu inden siden blev "Officiel", og der således ikke var direkte adgang til d'herrer Monrad & Rislunds private arkiver.

Lars Kaarill,
for at have gjort opmærksom på eksistensen af pladen "Midtfyn I Live", samt ydet assistence med at erhverve et eksemplar.

Ole Kristiansen,
for at have gjort opmærksom på eksistensen af pladen "I Dårligt Selskab" og kassetten "Pjank & Polka".

P-H Lydolph,
for at have leveret informationer og materiale vedrørende mange af Persongalleriets medlemmer, fra dengang de endnu ikke var begyndt at optræde på plade.


Søren Elbech EN SÆRLIG TAK TIL

Søren Elbech
der frem til starten af 1999 var medforfatter på siden, indtil hans arbejde og andre forpligtelser tvang ham på orlov - indtil videre på ubestemt tid.

Søren har i opstartsfasen været en uvurderlig sparringspartner i diskussionerne om form og indhold, og frem til hans foreløbige farvel har han især taget sig af at besvare breve samt levere nogle (27) af de - desværre alt for få - beskrivelser i Persongalleriet.
Sørens bidrag er sidst i teksterne markeret med: (SE)
soren@elbech.com

Jesper Andersen WEB-MASTER

Jesper Andersen
der i lighed med Søren Elbech er kendt for at være ihærdig, grænsende til det stædige samt for at værne om det danske sprog. Arbejdet med denne hjemmeside er naturligvis udført i denne ånd.

Denne hjemmeside er udviklet efter behovet for at sætte alle tænkelige fakta og data om Monrad & Rislund / Totalpetroleum i system, og for at kunne krydsreferere de forskellige oplysninger imellem. Og skulle man mellem alle de faktuelle oplysninger finde grund til at trække på smilebåndet, så gør det ikke noget...

Udover alene at vedligeholde og videreudvikle denne hjemmeside, skal der lejlighedsvis også sættes tid af til en familie med to små børn, arbejde, hus, sport og andre tidsrøvende aktiviteter. Så udvis forståelse, hvis den fortsatte videreudvikling af siden ikke altid skrider lige hurtigt fremad.
jesper@m-r.dk