1. november 2014 - CD-forvandling og udgivelsesvarianet (Jens Nielsen)

Hej Jesper
Jeg må beklage endnu engang at spilde din tid med et spørgsmål, der ingen steder hører hjemme, som du ikke er involveret i og næppe heller har et svar på rede hånd.
Dog er M&R i et eller andet omfang involveret.
Spørgsmålet opstod i forbindelse med denne uges quiz. Jeg ville lige have bekræftet min formodning, om at nummeret var Sportsnyt. Normalt aflytter jeg kunst på mit superopdaterede HI-Fi anlæg. Men jeg satte ´Hundestjerner Hasteindlagt´ i min bærbare. Windows medieafspiller reagerede velvilligt, men afspillede ´Platheder baseret på et fundament af sjofelhed´. Jeg rippede før nævnte bemeldte medie i Windows medieafspiller og fandt at ´Hundestjernerne´var blevet forvandlet til ´Platheder ...´ i mappen ´musik´.
Det skal tilføjes, at jeg kun har originale CD udgivelser. Desuden at jeg intet sted på min HD har lagret udgivelser af M&R.
Da jeg aflyttede ´hundestjernerne´ på mit stereofoniske anlæg, var alt som det skulle være. Og de i brevkassen tidligere beskrevne pudsigheder om afvigelser på coverets angivelse af numre i forhold til CD afspillerens visning viste, at alt var ved det gamle.
Jeg henvender mig i dyb meditation, andagt og som søgende menneske med dette spørgsmål om nogle af den digitale verdens og livets uforklarligheder.

Tak for dit fortsatte engagement på hjemmesiden. Et hav af ting burde færdiggøres, men den tid der er tilovers med job, andre interesser, familieliv osv. , er jo begrænset.
Jeg har dog - vist nok som den eneste -givet et bidrag på siden - i persongalleriet - ´Vi skal dø´.
Kunne det ikke være tid for offentliggørelse for varianter? Siden er jo for ´Schweinsmækkere´ eller hvad det nu hedder.
Erindrer ikke i mine tåger om du er blevet bekendtgjort med:
http://nielen.dk/Varianter/varianter/varet.html
Ud over bidrag til persongalleriet skænker jeg gerne denne dokumentation, som kunne suppleres med dine varianter. Jeg kunne godt færdiggøre de manglende biografier i ´Vi skal dø´, men op til dig. Nu har jeg tiden. - sån´da..
Kun et forslag men det kunne da være en mulighed, for at give siden endnu et løft, for at vise den systematik og grundighed, du hidtil har udvist omkring underholdningsensemblet.

Med venlig hilsen
Jens Nielsen
jnsnielen (at) gmail. com


Hej Jens

Jeg har ingen forklaring på, hvordan ”Platheder” fra 2007 skulle kunne materialisere sig fra ”Hundestjerner” udgivet i 1990…?
Jeg kan huske, at de fleste af d’herrers CD-udgivelser på et tidspunkt blev genudgivet på én gang, men om det var før eller efter 2007 kan jeg ikke lige huske. Det må jeg lige prøve at følge op på…
Jeg synes selv at kunne huske, at jeg på en nyere CD-udgivelse har set et informations-spor, som kan fortælle moderne musikafspillerudstyr, hvad numrene hedder og den slags. Og dér passede informationerne ikke med udgivelsen, men selve numrene var nu de rigtige. Det var altså kun informationerne der var forkerte. Jeg skal prøve at genfinde den pågældende CD.
At der på den samme CD skulle være plads til både de rigtige numre samt en helt ekstra plade, lyder nu også lidt sært…

Din egen variant-liste er ret omfattende, men der er faktisk flere endnu. Jeg skal seriøst forsøge i løbet af denne vinter at få lavet en liste over alle de varianter, jeg kender til.
Det drejer sig blandt andet om en række kassettebånd, endnu en single (Kød På Bordet), et par LP’er (fx 4 varianter af 1991) og en lang række CD’er (primært pga. føromtalte genudgivelser).
Der findes også varianter blandt compilation-udgivelserne, og dertil kommer et par pudsigheder. Her kan jeg eksempelvis nævne baggårdsmusikanterne ”Rendestenens Liljer”, som udgav LP’en ”Tak 4. sal” på forlaget ”Rosen” (ROLP-46), hvor d’herrer tidligere havde udgivet ”Øl Er Gud” (ROLP 40). Som du måske har bemærket, så er der på pladens label et ”Øl Er Gud”-logo med Bindesbøll-fonten, mens gruppens navn ikke fremgår. Pladen ”Tak 4. sal” indeholdt i 1. oplag helt umotiveret ”Øl Er Gud”-logoet på pladens label.

Med venlig hilsen
Jesper Andersen